Wertner Mór: Magyarország újabbkori történelme 1815-tól 1892-ig 1. - Történeti, nép- és földrajzi könyvtár 56. (Nagybecskerek, 1893)

TÖRTÉNETI NÉP- ÉS FÖLDRAJZI % KÖNYVTÁR. KIADJA SZABÓ FEEENCZ, N.-ELEMÉRI PLÉBÁNOS. LVL KÖTET. ífF* NAtíYBECSKEREK. HI.EITZ FÉR. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA. 1893.

Next

/
Thumbnails
Contents