Wertner Mór: Magyarország újabbkori történelme 1815-tól 1892-ig 2. - Történeti, nép- és földrajzi könyvtár 57. (Nagybecskerek, 1893)

TÖRTÉNETI NÉP- ÉS FÖLDRAJZI KÖNYVTÁR. KIADJA SZABÓ FEEENCZ, N.-ELEMÉRI PLÉBÁNOS. LVII. KÖTET. NAGYBECSKEREK. PLEITZ FÉR. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA. 1893.

Next

/
Thumbnails
Contents