Vigouroux, Fulcran: A biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyptomban s Asszyriában 1. - Történeti, nép- és földrajzi könyvtár 67. (Nagybecskerek, 1894)

KIADJA SZABÓ FEEENCZ. N.-ELEMERI PLÉBÁNOS. LXVII. KÖTET, TÖRTÉNETI NÉP- ÉS FÖLDRAJZI KÖNYVTÁR. NAGYBECSKEREK. PI.KITZ FUR PÁL KÖNYVNYOMDÁJA 1894.

Next

/
Thumbnails
Contents