Törvényhozók Lapja, 1934 (3. évfolyam, 19-24. szám)

1934-10-15 / 19-20. szám

III, évfolyam 19—20. szám . 1A; I A felsőház, képviselőház, megyei és városi törvényhatóságok szemléje Szerkesztik: Temple Rezső d r é s C s á k István IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^ PROGRAMUNK: A való, gyakorlati élet diktálta és az objektiv tudomány ezközeivel megszűrt szükségességek útját egyengetni a törvényhozáson át a megvalósulás felé. Mindezt pedig a hétköznapi értelemben vett politikától mente­sen, politikának a szó közönséges értelme nélkül, vagyis pártokon felül. Itt csak Magyarország lesz, itt csak magyarok lehetnek. Itt mindenkinek nyitva áll majd az ut, hogy gondolatát kifejthesse, ha az jóhiszemű, tiszta szándékú és ha az nehéz munkánkban, szeretett Hazánk boldogulásának előmozdításában támogatni akar. • AZ ESZKÖZÖK : A tudományok: a jog-, a gazdaság-, a társadalom-, és a történelemtudomány. # A MÓDSZER ; Igyekezni fogunk, hogy a szigorú, száraz, kritizáló, sokszor ridegen boncoló tudomány szavaiban is ott zengjen a jobb jövő biztató himnusza. T A R T A Napirenden van:............... Az országgyűlés összeül K i rá lygy ilkosság A mezőgazdaság kritikája A telepítés a gyakorlatban Irta: Makai Ödön dr .................. O M A hitelnyújtó szervek reformja Irta : Figlár Géza ...................................... Két esztendő Irta: Temple Rezső dr.................................. Jogélet: A kényszeregyezségi eljárás fonákságai rta: Dnkes Gjmla dr. Jogász és laikus Főváros: ................................................ A főváros 1935. évi költségvetése 0 Az elektromos- és Gázművek egyesítése Újra az összeférhetetlenség Közgazdaság: ...................................... Jegyzetek az új energiatörvényhez Közigazgatás: ........................................ A közigazgatás racionalizálása 0 ■ Vidéki városok 1985. évi költségvetése 0 i , Kispest és a Tröszt T 157 158 160 164 166 167 168 172 ^ Szerkesztőség és kiadóhivatal; V, LIPÓT-KÖRÚT-10.' Telefonszám: 907—47. M Előfizetési árak: Egész évre 24 pengő, félévre 12 pengő, negyedévre 6 pengő lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllílllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Next

/
Thumbnails
Contents