Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 4. évfolyam, 1820

E' Tudományos Gyűjteményben közöltetned: I, Olly eredeti, rövid, 's tudós Értekezésed, mel« lyek Magyar ország' physikai, geographiai, természet his» toriai, történetbeli 's polgári állapotjának bővebb 's bi­zonyosabb esmcrtetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tu­lajdonságainak fejtegetésére, írása módjának meghatározta­tására szolgálnak; mindennémü természeti, históriai, philo­sophiai , mathematicai (mennyiség tudomány), erkölcsi tudo». mányokat terjesztenek, gyarapítanak, 's tökélletesítenek y a' szép's kézi mesterségeket, gazdálkodást, kereskedest tár­gyalták, közlik, 's elö mozdítják j a' helyes, és okos nevei lést intézik; Hazánkbéli és külföldi derék Férfiaknak 's Aszszonyoknak élet' leírásit magokban foglalják; XI. A' Magyar országban kijött, vagy akarhol, Jde Magyar or­szágot érdeklő, vagy Magyarok által íratott újabb könyvek­nek, 's műveknek csmertetései és visgálatai, 's a' külföldiek* visgálatainak kivonásai is, a' mennyire ezek a' tudományok, 's Mesterségek előmenetelei, 's ezzel a'köz hasznot, és az elmének tökélletesedését eszközlik; III. Tudománybcli Jelentések : megtzáfolások 's igazítások , eredeti okleveleknek kivonásaik, jutalom - tételek , jutalmaz­tatások , találmányok ,'intézetek, előléptetések 's megtisz­teltetések, kibalt tudósok' és irók emlékezetek, régiségek* jelességek, tudománjbeli kérdések, kérelmek , új művek , új könyvek 's t. e' félék eránt.

Next

/
Thumbnails
Contents