Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 5. évfolyam, 1821

E' Tudományos Gyűjteményben közöltetnek: I. Olly eredeti, rövid, 's tudós Ér t ek ez és e k, mel­lyek Magyar ország" physikai, geographiai, terméseet-his­tóriai, történetbeli 's polgári állapotjának bővebb 's bi­zonyosabb esmertetésére, a'magyar nyelvnek keletére, tu­lajdonságaínak fejtegetésére, írása módjának meghatározta­tására szolgálnak ; mindennémü természeti, históriai, philo» sophiai, mathcmaticai (mennyiség tudomány) , erkölcsi tudo­mányokat terjesztenek, gyarapítanak, 's tÖkélletesitenek j a' szép's kézi mesterségeket, gazdálkodást; kereskedést tár­gyazák , közlik, 's elő mozdítják; a' helyes, és okos neve­lést intézik; Hazánkbéli és külföldi derék Férfiaknak '$ Aszszonyoknak élet' leírásit margókban foglalják; II. A' Magyar országban kijött, vagy akarhol, de Magyar or­ezágot érdeklő, vagy Magyarok által Íratott újabb könyvek­nek, 's müveknek esmértetései és visgálatai* 's a* külföldiek* visgálatainak kivonásai is, a* mennyire ezek a'tudományok' 'a Mesterségek' előmenetelét, 's ezzel a'köz hasznot , és as elmének tökélletesedését eszközlik; III. Tudománybeli Jelentések: megtzáfolások 's igazitások, eredeti okleveleknek kivonásaik, jutalom - tételek, jutalmaz­ta tásokj találmányok, intézetek, előléptetések 's megtisz­teltetések, kihalt tudósok' és irók emlékezetek, régiségek, jelessék'ek, tudománybeli kérdések, kérelmek , új művek , új iönyvek 's t. e' félék eránt.

Next

/
Thumbnails
Contents