Turisták Lapja, 1927 (39. évfolyam)

Temetvény vára. (1 fényképpel és 1 alaprajzzal.) Follajtár József

16 Follajtár József Hosszas vándorlás után, miközben számtalanszor kellett a patakban levő sikos-jeges köveken átugrálnunk, feltűnnek Királyháza fehér falai és mi hir­telen betérünk a Rózsapatak-völgyébe. Ahol a Rakottyás-patak a Rózsa-pa­takba szakad, kezdődik a Nagymanna gerince. Zegzúgos utakon haladva fel­felé, s a sziklák közül kiérve, örömmel üdvözöljük a napot, miközben felérünk a Nagymanna gerincére. Az égen sárgás hófelhők száguldoznak, szemközt a Dobó-bérc sötét oldalai emelkednek, mig a völgy nyílásán át a ködben elvesző Diósjenöi síkság vonzza tekintetünket. A Nagymanna gerincét csak néhány törpe tölgyfa és boróka bokor díszíti, jobbra a rakottyási oldal erdeje. Lassú menetelésben alig vesszük észre, hogy a hegyhát egész hegy-lapallyá szélese­dett és abba az útba torkol, amely Rakottyás-bérc vadászházától kanyarodik fel, hogy azután a Kiskö bércére átkerülve a Koronakő és Szabókő között a Fultán-kereszthez vezessen. Amint Csóványos és a Magosfa közötti gerincet elérjük, szép kilátásban van részünk. Délnyugat felé, mélyen alattunk nyúl­nak le a Csóványos völgyei, felettünk a Várbükk és Lófark bütykös élei emel­kednek s zárják el a látóhatárt. A Sas-hegy felett, mint egy ezüst folyam köszönt a Duna csillogó tükre, délebbre pedig a Nagyhideg-hegy kúpjai látszanak. Mennél feljebb érünk, annál jobban látszik a Csóványos hóval borított csúcsa. Mi a Csóványost elkerülve lépteinket a Magas-Taxi vadászházhoz irá­nyítjuk, hogy a jól megérdemelt pihenésnek adjuk át magunkat. Képünk a Kemence-patak bájos képét mutatja hátterében a Bugyihó­heggyel, teljes nyári pompájában. Balassagyarmati osztályunknak kedvenc ki­ránduló helye. Paulitsek Géza. Temetvény vára. (1 fényképpel és 1 alaprajzzal.) Pöstyéntöl északkeletnek, a Vág balpartján a hasonnevű 677 méter magas sziklatetőn áll a pusztulásnak indult temetvényi várorom, a fürdővendégek ked­venc kirándulóhelye, kik leginkább a 1 várból látható remek kilátás miatt kere­sik fel. Érdemes azonban a romnak megtekintése önmagáért is. De bárki keresi is fel, ha megvan a bátorsága a kőtörmeléken felkapaszkodva a vártorony tövé­ben még ép állapotban levő erkélyre lépni, párját ritkító kilátásban gyönyörköd­hetik. Mert a kilátás innen elragadó. Délre a mindjobban táguló völgy: a Temetvény vára.

Next

/
Thumbnails
Contents