Turistaság és Alpinizmus, 1912-1913 (3. évfolyam, 1-12. szám)

A BUDAPESTI EGYETEMI TURISTA EGYESÜLET, BUDAPESTI (BUDAI) TORNA EGYLET TURISTA OSZTÁLYA. DUNÁNTÚLI TURISTA EGYE­SÜLET, MAGYARORSZÁGI KÁRPÁT EGYESÜLET, MECSEK EGYESÜLET ÉS A SELMECBÁNYÁI FŐISKOLAI ATLÉTIKAI KLUB TURISTA SZAK­OSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA III. ÉVFOLYAM 1912—13. Dr. KOMARNICKI GYULA és Dr. SERÉNYI JENŐ főmunkatársak közreműködésével szerkesztette: Dr. VIGYÁZÓ JÁNOS KIADTA : A BUDAPESTI EGYETEMI TURISTA EGYESÜLET IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA Budapest, V., Csáky-utca 10. turimämg ALR/IENUS.

Next

/
Thumbnails
Contents