Turistaság és Alpinizmus, 1918 (9. évfolyam, 1-10. szám)

1918 / 1-2. szám

IX. évfolyam. ^<X%T\\ ‘i. 1918 Julius—augusztus. ’AIPímZMUS 9 A MAGYAR TURISTA SZÖVETSÉG ÉS A MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG. A magyarorszAgi kArpAt EGYE­SÜLET, A BUDAPESTI EGYETEMI TURISTA EGYESÜLET, valamint a benti egyesületek hivatalos lapia. Szerkeszti; Pr. Vigyázó János. Kiadják: Dr. Komarnicki Gyula és Dr. Vigyázó János. MEGJELENIK HAVONKÉNT EGYSZER ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY ÉVRE 10 K. EGYES SZÁM ÁRA: 1 KORONA. ^Postatakarék-folyószámla: 39791. ! SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, II., ALBRECHT-ÚT 8 II. em. 6. Távbeszélőszám: 158—55. E ffQzet tartalma: Gróf SZÉCHÉNYI GUSZTÁV bey: Konstantinápolyi emlékek. — GYULÁN A Kis Fátrán keresetül. — Dr. INSTITÓRISZ ENDRE: A Vepor. — Dr. STIASSNY _ : Trenga dei. — HEFTY GY. ANDOR: A Magyarországi Kárpát Egyl. szervezö- s< igának jelentése — A MKE. közgyűlése. — Rovatok. • r dr.

Next

/
Thumbnails
Contents