Turul 1887 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

TARTA LOM. I. ÉRTEKEZÉSEK ÉS ÖNÁLLÓ CZIKKEK. Lap BÉKEY ISTVÁN ... Magyarország czímerének jelképei ... ... „. ... ... ... ... ... ... ... ... 58 Dr. CsÁNKl DEZSŐ ... Harminczhat-pecsétes oklevél 1511-ből. (Két közlemény, egy melléklettelj ... ... 1, 49 CSERGHEŐ GÉZA ... ... Megjegyzések a «Chontos-család czímere 1418-ból és némi heraldikai észrevételek» czímü czikkre... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32 — — ... A Vay és Ibrányi családok czímerének bővítése 1507-ben (két czímerrajzzal) 78 — — ... ... Heraldikai és sphragistikai adalékok a «Harminczhat-pecsétes oklevél 1511-ből» czímü értekezéshez (három, czímerrajzzal) ... ... ... ... ... ... ... ... 130 CSOMA JÓZSEF... ... Magyar sírkövek. Gagyi László sírköve (egy rajzzal) ... ... ... .... ... ... 117 — — ... ... Magyar sírkövek. I. Tornay János sírköve. II. Jurisics Ádám és Anna sírköve. III. Dobó István sírja. IV. Mariássy Krisztina sírköve (öt rajzzal) ... ... 181 DEÁK FARKAS ... ... Mikola genealógiája az erdélyi családokról ... ... ... ... ... ... ... ... 68 — — ... ... Ipolyi Arnold emlékezete ... _.. _.. ... — ... ... ... ... ... ... ... ... 145 DUDÁS GYULA ... ... A zentai curialisták czímerei (négy czímerrajzzal)—. ... ... .... ... ... ... 39 — — ... ... Zenta czímerei ... — ... ... — ... ... ... — —_ ... 193 F. L. ... ... — —- Zágrábi Dabi Mihály czímere 1430-ból (színes czímer-melléklettel) ... ... ... 105 K. S. ... ... . ... A kis-solymosi Simó-családról (egy czímerrajzzal) .... ... ... ... ... ... ... 36 Dr. KARÁCSONYI JÁNOS A Zichy-család őseiről ... •... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 90 Dr. KOMÁROMY ANDRÁS A nemzetségekről... .... — ... — ... — ... — — — _.. ... ... 97 — — A Káta nemzetségről .._ ... ... ... ... ... — ... ... ... ... ... ... 160 KUKINYI FERENCZ ... Disznósy Miklós czímere 145 b. évből (színes czímer-melléklettel) ... ... ... ... 6B LEHCCZKY TIVADAR Emlékirat néhány erdélyi és magyarországi régi nemes család conjunctiójáról... 191 — — ... Báthory István szakácsának czímere (egy czí?nerrajzzal) ... ... ... ... ... 200 MAJLÁTH BÉLA _.. A Kolos-család czímeres levele 1332-ből (egy oklevél-melléklettel) ... ... ___ 156 MAKAY DEZSÖ ... Két régi család. I. A liptószentandrási báró és nemes Andreánszky-család. II. A mike­pércsi Pérchy-család ... ... ... ... ... ... ... ... 121 NAGY IVÁN ... ... A Szlopnai-család és czímere 1432. évből (színes czímer-melléklettel) .„ ... 18 NÉMI'LHY LAJOS... — Budapesten volt egyházi testületek pecsétei. (Két közlemény, tíz pecsétrajzzal) 28, 82 PETROVAY GYÖRGY A báró és nemes Orczy-család eredete, leszármazása és története. (Két közlemény, két czímerrajzzal) ... ... ... —. ... — — ... — — ... ... — 21, 60 — — ... A Rajcsányiak czímere (egy pecsétrajzzal) ... ... ... — ... — ... ... ... 91 Id. RAKOVSZKY ISTVÁN A Divék nemzetség czímeréhez ... ... ... — — — — ... — ... — 200 RUDXAY BÉLA ... ... A Rajcsányi-czímer kérdéséhez. I. A Divék nemzetség czímere (egy oklevél­melléklettel) ... —. — — —- --- — —- — — — — — — 112 SALAH'ON VINCZE ... Fehéimegye és Székesfehérvár levéltárában őrzött czímeres nemeslevelek ... ... 91 Dr. SZOMBATHY IGNÁCZ A Laszberg grófok genealógiájához... ... ... — — — — ... ... ... 41 TAGÁNYI KÁROLY ... A Rajcsányi-czímer kérdéséhez. II. A Rajcsányi-család czímere ... ... ... — 115 WENZEL GUSZTÁV — Pécs városának XV. századi czímere (egy pecsétrajzzal) ... ... ... — ... — 190 Dr. WERTNER MÓR ... Glossák az Árpádok genealógiájához. I. A két Zsófia. II. Szent István gyermekei. III. Rixa és Anasztázia királynék közötti rokonság. IV. Berta, szent László állítólagos leánya. V. Steflingi-rietenbergi Adelhaid királynő. (Három köz­lemény) — — — — — — — — — 12, 70, 107

Next

/
Thumbnails
Contents