Turul 1889 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

T U R U L A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társasá Közlönye cr AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FEJÉR PATAK Y LÁSZLÓ HETEDIK KÖTET 188O-DIK ÉVI FOLYAM KIADJA A MAGYAR BUDAPEST HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI MDCCCLXXXIX. TÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents