Turul 1898 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. A KARVAI BÁRÓ OR LAY BAY ILONA ... ... .. BÁRCZAY OSZKÁR CSOMA JÓZSEF, ... F. L. ... ... ... ... Dr. ILLÉSSY JÁNOS KÁLLAY UHUL ... _„ KOLLÁNYI FERENCZ Ifj. KOMLÓSSY ARTHUR MAJLÁTH BÉLA ... Dr. MELIÓRISZ BÉLA NAGY GÉZA .. ... ... SCHÖNHERR GYULA STESSEL JÓZSEF ... THALY KÁLMÁN... . VARJÚ ELEMÉR ... Dr. WERTNER MÓR_ i. Értekezések és önálló czikkek. Lap CSALÁD nemzedékrendje. ... ... ... ... ... ... _ _ .. ... —. ... - - 4 2 . A csicseri Ormós család szabolcsvármegyei ágáról... ... ._. ... ... ... ... 41 Emlékbeszéd Csergheő Géza fölött " ... — ._. ... — — — ... ... — 33 _ A kar a magyar heraldikában. (Kilencz czímerrajzzal) . ... __. ... ... ... 14 A Békássy család czímere az 1417. évből. (Színes czímerké-ppel) — — __. ... 39 . A Koltlny család czímerlevele 1431-ből. (Színes czímerkéj>j>el) ... — ... 97 A Zud génusról ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... — ... 145 _ A Karcsai és Gencsi családok czímerlevele 1434-ből. (Színes czímer képpel) ... 143 Kihalt-e a borsodmegyei Konti család? ... ... ... — ... — ... — —- 100 . Az Apaffyak czímerváltoztatása. (Egy czímerrajzzal) ... .__ ... — — 99 A Keresztúriak. (A Szentkereszti, Leustách, Mothkó, Ipócsházi, Czin és Andaházy családok ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... — — 126 _ Néhány adat a Daxner család történetéhez ... ... — — ... —- —- — 144 III. Béla király és Antiochiai Anna Ágnes mint I. Ferencz József ő Felségének ősei. (Két közlemény, 2b táblával) ... _.. — — — — --- — --- — i> 49 _ Krisztus kínszenvedésének rendje. Egy Mátyás korabeli magyar nemesi társaság emléke. (Egy szövegrajzzal) _.. .._ — — — ... —- — — — — l 05 Nagylúcsei Orbán czímerlevele 1480-ból. (Színes czímerképpel és egy szövegrajzzal) 66 . A soproni sisakezímer tulajdonosának kérdéséhez .. ... ... — ... —. — — 9" Három Zákány István (apa, fiu, unoka) 35 év alatt... ... ... — ... — •— 68 . Bárczay Oszkár heraldikája... .... .... ._. ... ... — — — — - - --- - 79 Az Arpádkori nádorok genealógiája. (Két közlemény) ... ... — ... ... --73» J l3 A Buzád-Hahót nemzetség. (Két közlemény).. ... — ... - - —- - - i9> 59 2. Kisebb rovatok. TÁRCZA. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ülései ... ..- — — —- —- — 4 2> 7'> l0 I> '47 Jelentés a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság működéséről az 1898-ik évben ... ... ... 149 Bárczay Oszkár f (1847—1898.)-.. ... — ... — — — — — — — — — — — 45 Gróf Esterházy János f (1824—1898.) ... — ... ... ... — — — — — — — — — I 03 Finály Henrik f (1825—1898.) — ... — .... — — — — — — - - — — — 45 Nagy Iván f (1824—1898.) ... ... — — — .... — — — — — — — — — — '4 Ö Szakirodalom. Bárczay Oszkár, A heraldika kézikönyve. Ism. X. ... ... — — — — — — — 47 Csorna József, Abauj-Torna vármegye nemes családjai. Ism. Gy.. — ... — — — — Szongott Kristóf, A magyar honi örmény családok genealógiája. Ism. E. ... — — 72 Gehe Herold czímerkönyve. Ism. Gh— ... ... ... ... — ... - —- — — — Dudás Gyula, A Vojnits család ősei. Ism. — y ... ... ... ... — -— - I 03

Next

/
Thumbnails
Contents