Turul 1906 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

T U R U L A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK SCHÖNHERR GYULA TITKÁR ÉS VARJÚ ELEMÉR AZ IGAZG. VÁT. TAGJA. HUSZONNEGYEDIK KÖTET. 1QOŐ-IK ÉVI FOLYAM. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI TÁRSASÁG MCMYI.

Next

/
Thumbnails
Contents