Turul 1909 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. I. Értekezések és önálló czikkek. Lap ALDÁSY ANTAL... ... Campanellis János czímereslevele 1526-ból (Színes czímer képpel) ._. ... 172 BALOGH GYULA ... ... A Himfi, Aracsai és Neszelei-családok ... ... ... _._ ___ ... BARABÁS SAMU... ... Bertalan modrusi comes ... ... ... ... ... ... ... ___ ___. ... ___ BAY ILONA ... ... — Adalék a Nagyréti Darvas család genealógiájához... ... ... ... ... ... 174 BENKÓ JÓZSEF ... ... Az Inárcsi Farkas család Árpádkori ősei ... ... ... ... ... ... ... ___ ï 2-j DARÓCZY ZOLTÁN ... Gutkeled nembeli Kozma utódai ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... — — .... Néhány ujabb adat a Karcsayak leszármazásához. ... ... ... ... ... 83 — — ... ... Adatok néhány dunántúli család leszármazásához ... ... ... ... ... ... 135 Dr. DŐRY FERENCZ ... A Kisjeszeni Jeszenszky család czímereslevele. ( Színes czímer képpel)... ... ... 28 GHYCZY PÁL ... — — Adatok a pajzskorona és a rangjelző korona fejlődésének történetéhez. (Négy szövegközti ábrával.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ___ ... 14 — . ... ... Nagyjeszeni Jeszenszky István czímer-albuma 1593—1620. ... ... ... ... 123 GYÁRFÁS TIHAMÉR . ... Czímereslevelek Brassó város levéltárában. (Két közlemény, egy színes czímer­képpel és nyolcz szövegközti rajzzal)-, ... ... — ... ... ... 103, 150 HOLUB JÓZSEF ... ... A Kisasszonyfalvi Istvánffy-család. (Két pecsétrajzzal.) ... ... ... ... ... 112 HORVÁTH SÁNDOR . ... Tarpa város czímeres- és kiváltságlevele II. Rákóczi Ferencz fejedelemtől. (Egy melléklettel.) ... ... ... ... — ... — ... — — ... __. ... ... 77 — — ... Báttaszéki Bornemissza János és Széky Máté czímeres nemes levele 1555-ből. (Egy czímer rajzzal) . ... ... ... — — — ... — — — — —_ ... ... 175 KARÁCSONYI JÁNOS ... A Szent-István anyjáról szóló adatok uj megrostálása ... — ... — — ... 1 KÁLLAY UBUL ... ... Aborgáta. ... ... ... ... — ... — — — —. — — — — — — 84 — — . — ... Ádám lengyel jövevény és királyi tisztviselő utódai ._ ... — ... ... ... ... 84 — — ... Barloc nem Barcz ! ... ... — — — — — ... — — — — — — 35 — — ___ ... ... Várday Aladár és a Barlafiak pőrének időpontja ... ... — — — ... — 33 KEMÉNY LAJOS ... — Beszélő czímer ... ... — _. ... ... — — — — — — — — — 137 Kiss BÁLINT — A Tordaiak. — ... ... ... — — — — — — — — — — — 98 BORZOVAI Dr. NAGY OTTÓ A Borzovai Nagy-család. (Egy czímerképpel.) — — — — — — — 56 PÓR ANTAL . ... ... Macska Domokos királyi kardhordó, erdélyi alvajda 1357 ... ... ... ... 130 — ... ... Pecséttani apróságok. (Tíz pecsétképpel. ) — — — — — — — — — 49 — — ___ ... ... Szécsénvi Tamás gyermekei... ... — — — -— —- — -— — — —- 84 PUKY ANDOR... ... — A Szentléleki Giczey családról... ... ... ... — — — — — — — — 13 2 Dr. REISZIG EDE. A Kőváriak. — — — — — — — - — - - — — 16 0 SÖRÖS PONGRÁCZ — A Vaja nemről ... ... — — — — — — — — — — — — — *3 6 Zermegh János bővített czímereslevele . — — ... — — — — — — 81 BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ Ki volt Széchényi Tamás első felesége ?.. ... ... — — — — — 3 2 — — Oklevéltani apróságok ... — — — — — — — — — — — — l79 TERSZTYÁNSZK.Y DEZSŐ A Szapolyai-család eredetéről . ... ... — — — — — — — — — *37 Dr. VASS MIKLÓS ... A Homoród-szentpáli Kornis-család — — — — —. — - - — l7 Dr. WERTNER MÓR... Három válasz. — — — — — — — — — — — — — — -- *77 ifj. Gr. Z. N. ... ... ... Ujabb adatok a Zichy-család őseiről... ... — — — — — — — — 79 * ^ * ___ ... Ujabb czímereslevelek a M. N. Múzeum levéltárában.. ... ... — — - — 183

Next

/
Thumbnails
Contents