Turul 1910 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

T U R U L A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMANY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI ÁLDÁSYANTAL TITKÁR. HUSZONNYOLCZADIK KÖTET. I9IO-IK ÉVI FOLYAM. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI TÁRSASÁG MCMX.

Next

/
Thumbnails
Contents