Turul 1912 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

HUSZONKILENCZEDIK KÖTET 1911 2. FÜZET TURUL A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZEBKESZTI ÁLDÁSY ANTAL TITKÁR . BUDAPEST 1 A MAGYAR HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI TARSASÁG MCMX1.

Next

/
Thumbnails
Contents