Turul 1915 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

' r i ' f * u A Magyar Heraldikai é,sGenealógiai Társaság Közlönye AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK ÁLDÁS Y ANTAL AZ IG. VÁLASZTMÁNY TAGJA ÉS HOLUBJÓZSEF JEGYZŐ. HARM IN CZ HARMADIK KÖTET. 1915-IK EVI FOLYAM. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI TARSASÁG MCMXY.

Next

/
Thumbnails
Contents