Turul 1916 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TUR U L A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társasá Közlönye AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK ÁLDÁSY ANTAL AZ IG. VÁLASZTMÁNY TAGJA ÉS HOLUB JÓZSEF JEGYZŐ. HAR MI NCZNEGYEDIK KÖTET. 1916-IK ÉVI FOLYAM. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI TÁRSASÁG MCMXVI.

Next

/
Thumbnails
Contents