Turul 1917 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

T U R U L A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK ÁLDÁSY ANTAL MÁSODELNÖK ÉS HOLUB JÓZ.SEF JEGYZŐ. HARMINCZÖTÖDIK KÖTET. 1917-IK ÉVI FOLYAM. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI TÁRSASÁG MCMXY1I.

Next

/
Thumbnails
Contents