Turul 1925 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. í. Értekezések és önálló cikkek. ÁLDÁSY ANTAL .... . Magyar címerkirály kinevezési oklevele.. ... ... _ .. ... „ 31 ERNYEY JÓZSEF Morvaország magyar urai ... ... „ ... _ _ 6 — _ Dalkai Hathalmi Lázár címeres levele 1517. _ ... _ _ _ _ _ ^o — __ Bonyodalmak a Vellesz armális körül. .... „_.____.. .... ... __ ..... ... .._ 32 GÁRDONYI ALBERT Nemes levelek a főváros levéltárában _ ._ _ ... ... ... .-.. 15 GYALOKAY JENŐ Az új magyar érdemjelek és díszjelvények __ _ .... ... ... ... .... _ ._ 25 HOLUB JÓZSEF Xagv Iván emlékezete ... ... 1 KERESZTES KÁLMÁN Adalékok a Zákányiak genealógiájához __ ... .... _ .... 32 Dr. LUKINICH IMRE A Kossuth-család lengyelországi ágáról... ... 30 PETROV ELEK A máramarosi szt.-Mihály monostor 1391-i görög oklevelének latin fordítása az 1494. évi megerősítő oklevélben „. ... .... ... 23 Dr. UJFALUSSY BÉLA A dukafalvi és kucsini Duka-család 28 II. Kisebb rovatok. SZAKIRODALOM. Archives Héraldiques Suisses. Schweizer Archiv für Heraldik. Vol. 39. Ism. Áldásy Antali _ 36 HAJNAL ISTVÁN. írástörténet a írásbeliség felújulása korából. Ism. Gárdonyi Albert 34 Isoz KÁLMÁN-Latin zenei paleográfia és a Pray-kódex zenei hangjelzése. Ism. — y 35 LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK III. évfolyam. Ism. D. Z _ 37 MAGYARY-KOSSA SÁMUEL. A nagysarlói Magyary Kossa-család története. Ism. — _ 36 MISCELLANEA FRANCESCO EHRLE IV. kötet. Ism. — Y .... 38 SZENTPÉTERY IMRE. AZ Arpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke I. kötet. Ism. Bartoniek Emma 34 NÉMETNYELVŰ TARTALMI KIVONAT. 39

Next

/
Thumbnails
Contents