Turul 1926 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. I. Értekezések és önálló cikkek. ÁLDÁSY ANTAL Fraknói Vilmos emlékezete „. .... . „„ „ . . .... ... „ „. _ I — — Ismeretlen címeres levél II. Lajostól .... .. ... . „„ „ .... __ j _ . 28 ERNYEY JÓZSEF Két címeres levél Körmöczbánya levéltárából . J _ .. ... ... ... .... „„ 31 FOLLAJTÁR JÓZSEF Ocskay László gyermekeiről .... .... ... .„ .... . .... .... ... ,. .... .... ... 17 HOLUB JÓZSEF „ Adalékok a középkori oklevélkritikához .„ .... .„. .„„ . .... __ .... .. . 29 — — . . Nemzetségtörténeti adalékok „.. . .... ..„ . ..... . . ... .. ..„ ... .. ,.„ .... „_ „ „ 29 KERESZTES KÁLMÁN A Rozgonyiak ..„ ... . .. . „.. . , ... ... ... ... ... ... .... 19 — — A Corbaviaiak genealógiájához .. . .... ... .... ... ... . . .... 30 D R. SULICA SZILÁRD Történetírás és történeti segédtudományok Romániában ..... ... .„ ... .. 6 SZAKIRODALOM. Archives Héraldiques Suisses. Schweizer Archiv für Heraldik. Vol. 40. No. 1 — 3. Ism. —y... „ ... ... ... 40 D R. IVÁNYI BÉLA. Göncz szabadalmas mezőváros története. Ism. Czobor Alfréd ... . .... ... ... „ .... 39 LAPEDATU AL. és LUPAS J. Anuarul institutulni de istorie nacionalä. Ism. Sulica Szilárd . ... _ ... 32 LODOLINI ARMANDO. Elementi di diplomatica. Ism. T. L. . ... ... ... .... ... .... __ „„ ... „ ... . 32 MEYER EDUARD. Die ältere Chronologie Babyloniens, Assyriens und Ägyptens. Ism. Mahler Ede . . 37 Történelmi és régészeti közlemények. Szerkesztik Nyiry Dániel és Leszih Andor. Ism. T. L. ... _ ... ... 36 ZSINKA F. Bethlen Gábor címeres levele papok részére. Ism. T. L ... .. _ ... .... .„ „„ _ . 36

Next

/
Thumbnails
Contents