Turul 1930 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. I. Értekezések és önálló cikkek. Follajtár József Az Ocsköi Ocskay-család I —II. j Lap 83 Juhász Kálmán ... .... Gergely püspök, Kun László kancellárja 90 Mihalik Sándor Régi magyar ötvöscéhpecsétek „ _ 20 Szilágyi Loránd A magyar királyi kancellária szerepe az államkormányzatban 1458-1526. _ .... .... \ 45 II. Kisebb rovatok. Daróczy Zoltán .... _ A Hamadey, az Aba-nemzetség lengyelországi ága.... .... 31 Daróczy Zoltán ­A gróf Bem-család .... „.. ..„ .... .... _ 32 Dr. Kumorovitz Bernát Lajos „„ A téti (csúti) breviárium jogi szabályokat tartalmazó függeléke „.. 29 Dr. Kumorovitz Bernát Lajos _ Kassa város Liber judiciariusa _ „ ... 95 Kozma Miklós .... A Leveldi Kozma-család leszármazásához 30 Dr. Lukcsics Pál A Briberi Melith-család genealógiája ..„ 97 Tóth László .... .... Mikor született Széchenyi György ? _ __ 95 Tóth László Magyar szentek ünnepe egy XV. századi bambergi naptárban 98 TÁRCA. _ _ „ „ .... ~ 33 Zsinka Ferenc f .... _— ; ~~ — 35 SZAKIRODALOM. Áldásy Antal A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának címjegyzéke. II. Címeres­levelek. 2. kötet. 2. füzet. Ism. Czobor Alfrédé. 103 D. L Galbreath Handbüchlein der Heraldik. Ism. Áldásy Antal 36 Giuseppe Gerola — Sigilli Scaligeri. Ism. T. L — 36 Kölcsey Dezső „ .... _ „ _ A Kölcsey máskép Szente-Mágocs-nemzetség. Ism. Tóth László _ 104 Dr. Lukcsics Pál.,. _ _ Szent László király ismeretlen legendája. Ism. Váczy Péter _ .„ 104 Vitéz Málnási Ödön._ . „ Boldog Csáki Móric élete. Ism. Tóth Lászlód 103 Német Gyula A honfoglaló magyarság kialakulása. Ism. Czobor Alfréd — 39 RÁcz Elemér^ A ritmikus próza XII—XIII. századi okleveleinkben. Ism. T. L. 37 Sipeki Bálás Károly Családi feljegyzések. Ism. Czobor Alfréd.... " r 37 Szabó Dezső A herceg Festetics-család története. Ism. Áldásy Antal 35 Cseh genealógiai társaság _„ ... .... 40 Casopis rodopisné spolecnosti ceskoslovenské v Praze. Ism. Czobor Alfred __ 100 102 38 Nemesi Évkönyv 1927—1928 40 A Pécz-nemzetség Apponyi-ágának oklevelei. II. köt. 1. füzet. Ism. Tóth Laszlo 99 A Tomaj-nemzetségbeli Losonczi Bánffy-család története. Ism. Czobor Alfréd 39 A Magyar Nemzeti Múzeum Levéltári Osztálya. Hivatalos Értesítő 4 1- I 05 Idegennyelvü kivonatok — — 4 2> I( )7

Next

/
Thumbnails
Contents