Turul 1931 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. I. Értekezések és önálló cikkek. Lap Dr. BITTÓ BÉLA A Sárosfalvi- és Nadasdi Bittó- és a vele vérrokon Bári Báry­Lap család (hét pecsétrajzzal) _ Báry­I HOLUB JÓZSEF.. Még egyszer és utoljára a leánynegyedről 89 NAGYILOVAI ILOSVAI LÁSZLÓ Kiegészítés az Ilosvay-család leszármazásához 93 Dr. LUKCSICS PÁL Olaszországban vitézkedő magyar lovagok jelvényei a XIV. században 85 Dr. ZÁVODSZKY LEVENTE ... A Grassalkovichok 66 II. Kisebb rovatok. TÁRCA. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ötvenéves jubileuma.... ... ...... „ 97 SZAKIRODALOM. SZENTPÉTERY IMRE ..„ Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I. 3. füzet Ism. V—y. . 98 IFJ. KEREKES JÓZSEF A Beketfalvi Mörocz-család története Ism. Czobor Alfréd _ 98 IVÁNYI BÉLA _ Eperjes szabad kir. város levéltára. Ism. Váczy Péter „. 99 DAPSY VILMOS LÁSZLÓ A Dapsai Dapsy-család története. Ism. Czobor Alfréd — — 99 VLCZMÁNDI ÉS BUTKAI VLCZ­MÁNDY TAMÁS „ Az én Őseim. Ism. Czobor Alfréd _— ~ 100 JOSEF PLLNÁCEK „ Staromoravsti rodové. Ism. Czobor Alfréd . ior MADARASSY LÁSZLÓ Mezőmadarassy Madarassy Sándor útja Gömörből Szatmárba. Ism. Czobor Alfréd — — — ~~ ... ­102 A Magyar Nemzeti Múzeum Levéltári Osztálya. Hivatalos Értesítő Idegennyelvű tartalomáttekintés 103 106

Next

/
Thumbnails
Contents