Turul 1934 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. I. Értekezések és önálló cikkek. Lap BARTONIEK EMMA VII. Gergely pápa halászgyűrűs viaszpecsétjéről 76 CZOBOR ALFRÉD Három címeradomány egy oklevélben (1 képpel) 28 FEKETE NAGY ANTAL A Bethlenfalvi Thurzó-család eredete 1 FŐGLEIN ANTAL Zólyom vármegye pecsétje (képekkel). (Felolvastatott a Magy. Her. és Gen. Társaság 1934. dec. 13-án tartott felolvasóülésen) 45 GHYCZY PÁL A koronás sisak (1 képpel) 27 GHYCZY PÁL Dancs mester, az aranyos vitéz 77 IVÁNYI BÉLA Középkori címereslevelek: I. Lednic mezőváros 1465. évi címeres­levele. II. A Halácsy-család 1507. évi címereslevele. III. A Kis­serjéni-család 1518 (?) évi címereslevele. IV. Barcsai Pál címereslevele. V. T. László címerének leírása 16 Pótlás : Lednic mezőváros 1465. évi címerének képe 75 LUKCSICS PÁL Kinizsyné Magyar Benigna örökösei 66 Lux GYULA Dobsina településének és birtoklásának története 55 SARLAY SOMA A Vattay-család birtokszerzeményei 27 SARLAY SOMA Az aszódi uradalom birtoklásának története 78 SARLAY SOMA Sárközy Mihály ajnácskői várkapitány származása 79 II. Kisebb rovatok. TÁRCA. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 1934. évi rendes közgyűlése 30 SZAKIRODALOM. Gr. BEM KOSBÁN VLADIMÍR .. Bem apóról. Visszaemlékezések Bem József tábornokra. Ism. Cz, A. 83 BRILLO, ANTONIO Gli stemmi degli studenti polacchi nell' università di Padova. Ism. Tóth László 83 DORMUTH ÁRPÁD A Vörösmarty-család múltja Fej érmegyében és Székesfehérvárott. — SCHNEIDER MIKLÓS : Á Vörösmarty-család múltja. Ism. Fekete Nagy Antal 80 Dr. FEKETE NAGY ANTAL .... A Szepesség területi és társadalmi kialakulása. Ism. Taborsky Ottó 33 Vitéz HORÁNSZKY PÁL A Benedekfalvi Detrich-család leszármazása 1230-tól. Ism. Cz. A. 84 KEREKESHÁZY-KEREKES JÓZSEF : Rajzok az Árpádok és Anjouk korából. Ism. Cz. A 83 Dr. MÁLNÁSI ÖDÖN Gróf Csáky Imre bíbornok élete és kora (1672—1732). Ism. Fekete Nagy Antal 37 MIESIECZNIK HERALDYCZNY . . . (Heraldikai folyóirat, kiadja a Lengyel Heraldikai Társaság Varsói Osztálya). Ism. Boitló Béla : • • 8 1 Dr. H. PÁLFY ILONA Baranya megye 100 holdnál nagyobb birtokai és birtokosai a XVIII. századtól napjainkig. — U. a.: Győr sz. kir. város az 1828. évi összeírás megvilágításában. Ism. Cz. A 84 Dr. RELKOVIC NÉDA A gráci egyetem legrégibb magyar hallgatói (1586—1640). Ism. Czobor Alfréd 36 Dr. SULICA SZILÁRD A Múzeumi Levéltár kialakulása. Ism. Holub József 35 SCHNEIDER MIKLÓS Fejérmegye nemesi összeírásai: 1754., 1809. és 1818—21., 1828. Ism. Varga Endre 35 BARON THIERRY, HERIBERT ... Stammliste des Johann Baptist Ritter von Thierry aus Lothringen. Ism. Cz. A 84 Dr. THIRRING GUSZTÁV A soproni Thirring-nemzetség háromszázéves múltja. Ism. G. Vargha Zoltán 81 VICZMÁNDY TAMÁS Híres Zempléniek. Ism. Cz. A 84 WYROSTEK, LUDVIK Ród Dragów-Sasów na Wçgrzech i Rusi Hahckej. (A Drag-Szasz nemzetség Magyarországon és Galíciában.) Ism. Bottló Béla.. 37 A Magyar Nemzeti Múzeum Levéltári Osztálya. Hivatalos Értesítő dr. Sulica Szilárdtó\ 39 85 Németnyelvű tartalomáttekintés 44. 89

Next

/
Thumbnails
Contents