Turul 1941 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. I. Értekezések és önálló cikkek. SZENTPÉTERY IMRE Az erdélyi okleveles gyakorlat jellege. (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 1941. jan. 5-i ülésen tartott fel­olvasás.) SZABÓ ISTVÁN A jobbágy megnemesítése. (Felolvastatott a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 1940. október 24-én tartott köz­gyűlésén.) REISZIG EDE A Kanizsaiak a XV. századan. (Első közlemény.) KJ. J. L A Nagyjeszeni Jeszenszky-család XIII—XVI. századbeli le­származása SARLAY SOMA A Garay-család KÓSA JÁNOS A nemességszerző Kalmárffy Ignác Lap II 22 32 35 38 II. Kisebb rovatok. SZAKIRODALOM : BARTAL AURÉL Fadd monográfiája. Ism. Bottló Béla PETRICHEVICH HORVÁTH EMIL báró... A Petrichevich-család naplói. Ism. Fekete-Nagy Antal MOLNÁR JÓZSEF Egy paraszt család leszármazása és kapcsolatai. Ism. Tóth László HORÁNSZKY PÁL A Liptószentiváni Szent-Ivány-család leszármazása. Ism. G. Vargha Zoltán GÁL GYÖRGYI Budapest templomainak címeres emlékei. Ism. Cz. A Heraldikai kiállítás Svájcban Ism. — h AMBRÓZY GYÖRGY A magyar csatakép. Ism. Tóth László Németnyelvű tartalomáttekintés 40 41 41 42 42 43 43 44 Titkári és pénztári hivatal: Budapest, VHL, Magyar Nemzeti Múzeum. £vi rendes tagdíj 10 (tíz) pengő.

Next

/
Thumbnails
Contents