Turul 1942 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. I. Értekezések és önálló cikkek. Lap L UDWIG VINCE OSZKÁR és MASCHEK FERENC. Corvin János anyja. (Felolvastatott a Magyar Heral­dikai és Genealógiai Társaság 1941. december 19-én tartott ülésén.) i ELEKES LAJOS A havaselvi vajdák címere a középkorban. (Felolvastatott a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 1942. március 12-én tartott ülésén.) (Négy pecsétképpel) 12 KUMOROVITZ L. BERNÁT A magyar címer hármashegye. (Kettős táblájú képmelléklettel.) .. 22 REISZIG EDE A Felsőlendvai Széchy-család. (Első közlemény.) 33 Kj. J. L A Felsőrutkai Ruttkay-család kihalt bárói (rozvadzi) ága 43 KJ. J. L A Garay-család 44 II. Kisebb rovatok. SZAKIRODALOM : FEKETE NAGY ANTAL Trencsén vármegye. Ism. Taborsky Ottó 45 DARVASY MIHÁLY Középkori városaink címereinek eredete és fejlődése. Ism. Czobor Alfréd 46 DONÁSZY FERENC Nemzeti jelvényeink története. Ism. Cz. A 47 NYÁRÁDY MIHÁLY Kék község történelmi földrajza. Ism. Bottló Béla 47 GÖRZSÖNYI VARGHA ZOLTÁN A budapesti Kálvin-téri kripta lakói. Ism. Cz. A 47 Értestetés 47 Németnyelvű tartalomáttekintés 48 Titkári és pénztári hivatal: Budapest, VIEL, Magyar Nemzeti Múzeum. Évi rendes tagdíj 10 (tíz) pengő.

Next

/
Thumbnails
Contents