Turul 1947-50 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

A MAGYAR HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI TÁRSASÁG KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST I. VÁR, BÉCSIKAPU-TÉR 4. MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR Szerkesztésért és kiadásért felelős: DR BOTTLÓ BÉLA I Előfizetési díja 15 Ft. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tagjai 10 Ft évi tagdíj fejében tagilletményként kapják Postatakarékpénztári csekkszámla száma: 26 127 1 ' • ' • > <_ $ i WBÄBM , \ TARTALOM: I. Értekezések és önálló cikkek Oldal Szentpétery Imre 1878—1950 3—4 Kumerovifz Bernát: Nemzeti jelvényeink 1848—49-ben 5—12 Szilágyi László: Rasztiszláv családja Bulgáriában 13—18 Esze Tamás: Észe Tamás származása '....* 19—25 Szentpétery Imre: Oklevélnyomozás a kiadványok útvesztőjében 26—27 * II. Kisebb rovatok v s , , ... Tárca: \ i Hivatalos értesítő a Magyar Országos Levéltár gyarapodásáról . . 27—23 A Magyai- Heraldikai és Genealógiai Társaság 1947., 1948. és 1949. iV ' ­evi Közgyűléséiről beszámoló 28—29 í : » _ - • ^ • - , ­Szakirodalom: Historica Slovaca. Redactor univ. prof. dr. ^ranislav Varsik. III—IV. kötet. Bratislava, 1945—1946. ism. Bottló Béla .. 29—30 N . \

Next

/
Thumbnails
Contents