Turul 1951–1992 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

AZ ÚJRAÉLEDŐ TURUL INGYENES OSZTÁSÚ MUTATVÁNYSZÁMÁNAK ELŐÁLLÍTÁSÁT A KÖVETKEZŐ ADOMÁNYOZÓK JÓTÉKONYSÁGA TETTE LEHETŐVÉ: Dr. BERCZELEY, Harry St., Prof. Dr. FERENCZY József, Rev. HARSÁNYI András, MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR, O'SVÁTH György, Gróf THOLDALAGI Pál, Dr. VAJAY Szabolcs, Dr. KÉZDI VÁSÁRHELYI Béla, Vaduz, Lichtenstein München, Németország Hepatcong, NJ, USA Budapest, Magyarország Bruxelles, Belgium Cambridge, MA, USA Vevey, Svájc Gordons-Bay, Dél-Afrika Nevük bekerül a megújult TURUL Aranykönyvének első oldalára. Az 1993-as hatvanhatodik évfolyam kiadását szeretnénk már az előfizetésekből fedezni. Minden további adomány szebbé, komolyabbá és szilárdabbá teheti Borsa Iván dr., a MOL nyugalmazott főigazgató-helyettese (MOL) Evva Margit, Csorna József szépunokája (cím: szerkesztőség) Érszegi Géza dr., egyetemi docens, főlevéltáros (MOL) Fazekas István, levéltáros (MOL) Kállay István dr., tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke (ELTE BTK) Kóczy T. László dr., egyetemi docens (Budapesti Műszaki Egyetem) Kubinyi András dr., tanszékvezető egyetemi íanár, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság alelnöke (ELTE BTK) Nagybákay Péter dr., kandidátus, a Nemzetközi Heraldikai Akadémia levelező tagja (cím: szerkesztőség) Nyulásziné Straub Éva dr., főlevéltáros (MOL) Pandula Attila dr., egyetemi adjunktus, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság főtitkára (ELTE BTK) Tuza Csilla, egyetemi hallgató (ELTE BTK) Vajay Szabolcs dr., a Genealógiai és Heraldikai Társaságok Nemzetközi Szövetségének tisztelebeli elnöke (1, place de l'Ancien-Port 1800 VEVEY, Vaud, Svájc) A francia összefoglalás dr. Vajay Szabolcs -, a német dr. Nyáry Zsigmond munkája. folyóiratunkat. Hilarem datorem diligit Deus! a Szerkesztőség E számunk szerzői TURUL LXV. évfolyam 1951-1992. Szerkesztik: NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA, PANDULA ATTILA, RAINER PÁL Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest, Bécsikapu tér 4. Az egyes közlésekért a szerzők felelnek. Címük a szerkesztőségben. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg, s nem küldjük vissza. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat Felelős szerkesztő: PANDULA ATTILA A kiadványt az INTERNATIONAL MEDIA GRAPHIC Kft. gondozta. Nyomtatás: CREDIT PRINT SHOP Kft. ISSN 1216-7258

Next

/
Thumbnails
Contents