Turul 1993 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1-2. füzet

E számunk szerzői Blazovich László dr., levéltárigazgató, Csongrád megyei Levéltár, Szeged Borsa Iván dr., a MOL nyugalmazott főigazgató-helyettese (MOL) Horváth Lajos dr. főlevéltáros, a Magyar Országgyűlés levéltárosa Kóczy T. László dr. egyetemi adjunktus (Budapesti Műszaki Egyetem) Nyulásziné Straub Éva dr. főlevéltáros (MOL) Pandula Attila dr., egyetemi adjunktus, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság főtitkára (ELTE BTK) Rainer Pál régész-múzeológus, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém Ujházy László tudományos munkatárs, Hadtörténeti Intézet A német összefoglalás Nyáry Zsigmond munkája A francia összefoglalás dr. Vajay Szabolcs munkája. TURUL LXVI. évlolyam 1993/1-2. füzet Szerkesztik: NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA, PANDULA ATTILA, RAINER PÁL Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest, Bécsikapu tér 4. Az egyes közlésekért a szerzők telelnek. Címük a szerkesztőségben. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg, s nem küldjük vissza. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat Felelős szerkesztő: PANDULA ATTILA Nyomdai kivitelezést a Szóróban BT végezte (45/93) Ügyvezető igazgató: Szabó Imre ISSN 1216-7258

Next

/
Thumbnails
Contents