Turul 1995 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1-2. füzet

E számunk szerzői ifj.Bertényi Iván, egyetemi hallgató (ELTE BTK) Feketekuty László, nyugdíjas, tudományos kutató (North Brunswick, USA) Horváth Lajos, főlevéltáros (Parlamenti Levéltár) Lővey Pál (Országos Műemlékvédelmi hivatal, Budapest) Nyulásziné Straub Eva dr., főosztályvezető (MOL) Pandula Attila dr., egyetemi adjunktus, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság főtitkára Rácz György, levéltáros (MOL) B. Szabó János, múzeológus (Történelmi Képcsarnok) Székely Zoltán, nyugalmazott múzeumigazgató (Románia) Sonnevend Gergely, egyetemi hallgató (ELTE BTK) Szluha Márton, mérnök, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tagja (Budapest) Tuza Csilla, levéltáros (MOL) Ennek a számnak megjelenését támogatták a Nemzeti Kultúrális Alap és a Soros Alapítvány TURUL LXVIII. évfolyam 1995/1-2. füzet Szerkesztik: KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN, NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA, PANDULA ATTILA, RAINER PÁL Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest, Bécsikapu tér 4. Az egyes közlésekért a szerzők felelnek. Címük a szerkesztőségben. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg, s nem küldjük vissza. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat Felelős szerkesztő: PANDULA ATTILA Nyomdai kivitelezés: Agapé Kft. Szeged Felelős vezető: Harmath Károly ISSN 1216 -7258

Next

/
Thumbnails
Contents