Turul 1996 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1-2. füzet

E számunk szerzői Gyulai Éva, múzeológus (Herman Ottó Múzeum, Miskolc) Horváth Lajos dr., főlevéltáros (Parlamenti Levéltár) Kállay István dr., tanszékvezető egy. tanár, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke (Budapest) Kolthay István, vállalkozó (Keszthely) Kóta Péter dr., levéltáros (Vas megyei Levéltár, Szombathely) dr. Makra Zsigmond, tudományos kutató (Budapest) Nyulásziné Straub Éva dr., főosztályvezető (Magyar Országos Levéltár) Pandula Attila dr., egyetemi adjunktus, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság főtitkára (Budapest) Radácsi Imre, könyvtárigazgató (Jezsuita Könyvtár, Budapest) Rainer Pál, régész, múzeológus (Jósa András Múzeum, Veszprém) Reisz T. Csaba, tudományos ösztöndíjas (ELTE BTK) Szovák Kornél, tudományos munkatárs (MTA Ókortudományi Tanszéki Kutatócsoport, Budapest) Zana Tamás, tanár, a Kecskeméti Lokálpatrióta Egyesület tagja (Szentkirály) E számunk a Soros Alapítvány támogatásával jelent meg. TURUL LXIX. évfolyam 1996/1-2. füzet Szerkesztik: KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN, NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA, PANDULA ATTILA, RAINER PÁL Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest, Bécsikapu tér 4. Az egyes közlésekért a szerzők felelnek. Címük a szerkesztőségben. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat Felelős szerkesztő: PANDULA ATTILA Nyomdai előkészítő munkák: Garai Péter Nyomdai kivitelezés: Neotipp Bt, 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 5. Felelős vezető: dr. Naszályi Gábor ISSN 1216-7258

Next

/
Thumbnails
Contents