Turul 1999 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1-2. füzet

E számunk szerzői Berényi László, nyugalmazott igazgató (Kismarton) id. Frivaldszky János, mérnök (Budapest) Pandula Attila dr., egyetemi adjunktus, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság főtitkára Pékár Zsuzsa, nyugalmazott tudományos kutató (Budapest) Rainer Pál, régész- muzeológus (Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém) Spielenberg-Diószegi György Antal, jogász (Budapest) Vajay Szabolcs dr., a Genealógiai és Heraldikai Társaságok tiszteletbeli elnöke E számunk a Soros Alapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült TURUL LXXII. évfolyam 1999/1-2. füzet Szerkesztik: KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN, NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA, PANDULA ATTILA, RAINER PÁL Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest, Bécsikapu tér 4. Az egyes közlésekért a szerzők felelnek. Címük a szerkesztőségben. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat Felelős szerkesztő: PANDULA ATTILA Nyomdai előkészítő munkák: Garai Péter Nyomdai kivitelezés: Neotipp Bt, 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 5. Felelős vezető: dr. Naszályi Gábor ISSN 1216-7258'

Next

/
Thumbnails
Contents