Turul 1999 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1-2. füzet

TARTALOM 1. Értekezések, önálló cikkek Spilenberg-Diószegi György Antal: A Spillenberg család története. Spillenberg Sámuel (1573-1654) lőcsei orvosdoktor élete; a kassai Spillenberg festőcsalád (befejező közlemény) 1 Vajay Szabolcs: Még egy királynénk...? I. Endre első felesége 17 Berényi László: Három évtized nagyítóüveg alatt. Esterházy Miklós fiatalsága 24 id. Frivaldszky János: Néhány vonás Stibor vajda portréjához 32 Pékár Zsuzsa: Tűnő emlékek nyomában. Feljegyzések nyolc belvárosi ház múltjának margójára, családtörténettel 35 2. Kisebb rovatok Pandula Attila: Román érdemrendek és érmek. (Kiállítás a budapesti Hadtörténeti Múzeumban) ­1998. október 20-november 10.) 52 Rainer Pál: Mi ez? 23 Könyvismertetés Blazovich László (szerk.): A Körös-Tisza-Maros-köz települései a középkorban (Ism.: Makra Zsigmond) 55 Bóna Gábor; Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban (Ism.: Dr. Makra Zsigmond) 56 Hangodi László: Tapolca és környéke 1848/49-ben (Ism.: Rainer Pál) 57 Bertényi Iván (szerk.): A történelem segégtudományai, A történelemtudomány kézikönyve I. (Ism.: Rainer Pál) 57 Niemann, Detlev: Bewertungs - Katalog. Orden und Ehrenzeichen Deutschland 1871-1945. (Ism.: Pandula Attila) 59 Borošak-Marianovič, Jelena (szerk.): 1848 u Hrvatskoj (Ism.: Pandula Attila) 60

Next

/
Thumbnails
Contents