Turul 2001 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1-2. füzet

E számunk szerzői Bcrényi László, nyugalmazott igazgató (Kismarton) Bodor Imre, levéltáros, Hadtörténelmi Levéltár Deák Varga József, nyugdíjas (Nagybajom) Draskóczy István, dr., egyetemi docens (ELTE BTK) Ewa Margit, nyugdíjas Künstlerné Virág Éva, levéltáros (MOL) Ladányi Erzsébet dr., egyetemi docens (ELTE BTK) Nagybákay Antal Zelmos dr., nyugalmazott kutató Pandula Attila dr., egyetemi adjunktus, (ELTE BTK), a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság főtitkára Rainer Pál, régész-muzeológus (Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum) Solymosi László dr., egyetemi tanár Zsoldos Attila dr., tudományos munkatárs (MTA Történelemtudományi Intézet) E számunk a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával készült TURUL LXXIV. évfolyam 2001/1-2. füzet Szerkesztik: DRASKÓCZY ISTVÁN, KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN, NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA, „PANDULA ATTILA, RAINER PÁL, SOÓS ISTVÁN Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest, Bécsikapu tér 4. Az egyes közlésekért a szerzők felelnek. Címük a szerkesztőségben. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat Felelős szerkesztő: PANDULA ATTILA Nyomdai előkészítő munkák: Élőfej Bt. Nyomdai kivitelezés: Kurucz Gábor, 1025 Budapest, Törökvészi út 110/b. ISSN 1216-7258

Next

/
Thumbnails
Contents