Turul 2002 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1-2. füzet

E számunk szerzői Bodor Imre, dr., művészettörténész (Hadtörténelmi Múzeum, Budapest) Draskóczy István, dr., egyetemi docens, ELTE BTK Emődi Tamás, a Nagyváradi Körösvidéki Múzeun régésze Hadobás Pál, a Kulturális Központ, Könyvtár és Múzeum igazgatója, Edelény Halász Éva, levéltáros (MOL) Harmath Arisztid Sándor, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság főtitkár-helyettese Körmendi Tamás, Phd ösztöndíjas, ELTE BTK Nyulásziné Straub Éva, dr., levéltáros (MOL) a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság alelnöke Pandula Attila, dr., egyetemi adjunktus, ELTE BTK, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság főtitkára Rainer Pál dr., régész-muzeológus (Veszprém) Somogyi Gábor, ny. mérnök (Budapest) Sunkó Attila, levéltáros (MOL) Šišmiš Milan, a Slovenska genealogicka-heraldická spoločnosti pri Matici Slovenskej Turócszentmárton (Martin) E számunk a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával készült TURUL LXXV. évfolyam 2002/1-2. füzet Szerkesztik: DRASKÓCZY ISTVÁN, KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN, NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA, , PANDULA ATTILA, RAINER PÁL, SOÓS ISTVÁN Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest, Bécsikapu tér 4. Az egyes közlésekért a szerzők felelnek. Címük a szerkesztőségben. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat Felelős szerkesztő: PANDULA ATTILA' Nyomdai előkészítő munkák: Élőfej Bt. Nyomdai kivitelezés: Kurucz Gábor, 1025 Budapest, Törökvészi út 110/b. ISSN 1216-7258

Next

/
Thumbnails
Contents