Turul 2004 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1-2. füzet

E számunk szerzői Bertényi Iván Dr., egyetemi tanár (ELTE BTK) Berényi László, ny. mérnök (Bécs) Draskóczy István dr., egyetemi docens (ELTE BTK) Horváth Lajos dr., ny. levéltáros Kristóf Ilona dr., főiskolai adjunktus (Eger) Kubinyi András Dr., ny. egyetemi tanár Mészáros Orsolya, muzeológus (Visegrád) Merényi-Metzger Gábor, tanár (Gyula) Pandula Attila dr., egyetemi adjunktus, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság főtitkára Rainer Pál, régész-muzeológus (Veszprém) Ujj Anna dr., főiskolai adjunktus (Nyíregyháza) E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült LIS TURUL LXXVII. évfolyam 2004/1-2. füzet Szerkesztik: DRASKÓCZY ISTVÁN, KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN, NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA, PANDULA ATTILA, SOÓS ISTVÁN Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest, Bécsikapu tér 4. Az egyes közlésekért a szerzők felelnek. Címük a szerkesztőségben. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat Felelős szerkesztő: NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA Nyomdai előkészítő munkák: Élőfej Bt. Nyomás és kötés: Kurucz Gábor ISSN 1216-7258

Next

/
Thumbnails
Contents