Turul 2005 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1-2. füzet

E számunk szerzői Jakó Klára, történész Kávássy Sándor dr., egy. tan. (Debreneci Tanárképkő Főiskola) Mészáros Kálmán, tudományos munkatárs (Hadtörténeti Intézet) Miklósi-Sikes Csaba dr., múzeumigazgató (Sümeg Városi Múzeum) Pandula Attila dr., egyetemi adjunktus, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság főtitkára Rainer Pál, régész-múzeológus (Veszprém) Rűsz-Fogarasi Enikő dr., egyetemi docens (BabeS-Bolyai Tudományegyetem - Kolozsvár/Cluj-Napoca)) Sas Péter dr, művelődéstörténész (MTA Irodalomtudományi Intézet) Szálkai Tamás, demonstrátor (Debreceni Egyetem Töréneti Intézet) Szluha Márton, nyugdíjas mérnök (Budapest) Vajay Szabolcs dr., a Nemzetközi Heraldikai Akadémia tiszteletbeli elnöke (Svájc) Vitek Gábor, levéltáros (Székesfehérvári Városi Levéltár) E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült TURUL LXXVIII. évfolyam 2005/1-2. füzet Szerkesztik: DRASKÓCZY ISTVÁN, KOLLEGA TARSOLY ISVÁN, NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA, PANDULA ATTILA, SOÓS ISTVÁN Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest, Bécsikapu tér 4. Az egyes közlésekért a szerzők felelnek. Címük a szerkesztőségben. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat Felelős szerkesztő: NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA Nyomdai előkészítő munkák: Élőfej Bt. Nyomás és kötés: Kurucz Gábor ISSN 1216-7258

Next

/
Thumbnails
Contents