Turul 2008 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1. füzet

E számunk szerzői Pandula Attila dr., egyetemi docens (ELTE BTK) Szálkai Tamás, PhD ösztöndíjas (Debrecen) Székely György, Dr. ny. egyetemi tanár Vitek Gábor, levéltáros (Fejér Megyei Levéltár) E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült Nemzeti Kulturális Alap TURUL LXXX. évfolyam 2008/1. füzet Szerkesztik: CS1ZI ISTVÁN, DRASKÓCZY ISTVÁN, KOLLEGA TARSOLY ISVÁN, NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA, PANDULA ATTILA Szerkesztőségi titkár: LACZLAVIK GYÖRGY Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest, Bécsikapu tér 4. Az egyes közlésekért a szerzők felelnek. Címük a szerkesztőségben. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat Felelős szerkesztő: NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA Nyomdai előkészítő munkák: Élőfej Bt. Nyomás és kötés: Kurucz Gábor ISSN 1216-7258

Next

/
Thumbnails
Contents