Turul 2009 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1. füzet

E számunk szerzői Kádár Tamás, kutató (OKM, Budapest) Körmendi Tamás, Dr., egyetemi tanársegéd (ELTE BTK) Mészáros Orsolya, dr., régész, történész (Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat) Pandula Attila, Dr., egyetemi docens (ELTE BTK) Rüsz-Fogarasi Enikő, Dr., docens. Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült Nemzeti Kulturális Alap TURUL LXXX. évfolyam 2009/1. füzet Szerkesztik: DRASKÓCZY ISTVÁN, KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN, LACZLAVIK GYÖRGY, NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA, PANDULA ATTILA Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest, Bécsikapu tér 4. Az egyes közlésekért a szerzők felelnek. Címük a szerkesztőségben. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat Felelős szerkesztő: NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA Nyomdai előkészítő munkák: Élőfej Bt. Nyomás és kötés: Kurucz Gábor ISSN 1216-7258

Next

/
Thumbnails
Contents