Turul 2010 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1. füzet

TARTALOM Beköszöntő RÁCZ GYÖRGY: A Turul megújulása 18 esztendő után 1. Értekezések KÖRMENDI TAMÁS: AZ Osl nemzetség címerváltozatai a középkorban 3 2. Kisebb cikkek BERTÉNYI IvÁN: Vajay Szabolcs (1921-2010) 25 3. Könyvismertetés JURAJ SEDIVY: Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel (ism. KÓTA PÉTER) 27 BERTÉNYI IVÁN-HUDI JÓZSEF^TÖREKY ANDRÁS: Veszprém megye településeinek címerei és zászlai (ism. KURECSKÓ MIHÁLY) 28 FÖLDI VIKTÓRIA: Erdőkövesd arisztokratái. A település és az Orczy család története (ism. KÜNSTLERNÉ VIRÁGÉVÁ) 29 POZSONYI JÓZSEF-ULRICH ATTILA: A jobaházi Döry család története (ism. KATONA CSABA) 30 TURUL LXXXIII. évfolyam 2010. 1. füzet A Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest Bécsi kapu tér 2-4. Olvasószerkesztő: ZSÚPOS ZOLTÁN Szerkesztőbizottság: KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN, REISZ T. CSABA, ZSOLDOS ATTILA Nyomdai munkák: PALATIA Nyomda és Kiadó Kft., Győr Felelős vezető: RADEK JÓZSEF ISSN 1216-7258 A megjelenést támogatták nka Nemzeti Kulturális Alap

Next

/
Thumbnails
Contents