Turul 2011 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1. füzet

TARTALOM Beköszöntő REISZ T. CSABA: A Brodarics-levél. A Magyar Országos Levéltár 2010. évi új szerzeményéről 1 1. Értekezések PÁLFFY GÉZA: Egy különleges pártváltás a mohácsi csata után 3 KASZA PÉTER: Brodarics István szerémi püspök búcsúlevele I. Ferdinánd királyhoz Szapolyai János királyhoz való csatlakozásáról 7 OBORNI TERÉZ: Szapolyai (I.) János király diplomatája, Brodarics István 21 2. Kisebb cikkek LACZLAVIK GYÖRGY: Brodarics István címereslevele 28 3. Könyvismertetés Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás bihari tabellái. Szerk. SZÁLKAI TAMÁS (ism. POZSONYI JÓZSEF) 31 Derecskei végrendeletek és osztálylevelek 1745-1893. Összeáll., a szöveget gond. és a bev. tanulmányt írta: SZÁLKAI TAMÁS (ism. POZSONYI JÓZSEF) 31 „Vedd ezeket az iratokat..." Jubileumi kötet az ELTE levéltár szak alapításának hatvanadik évfordulójára. Szerk. MIHALIK BÉLA-ZARNÓCZKI ÁRON (ism. TERNOVÁCZ BÁLINT) 32 ÉRSZEGI GÉZA-SOLYMOSI LÁSZLÓ: Veszprém város okmánytára. Pótkötet (1000-1526). (ism. SzovÁK KORNÉL) 32 4. Hírek Címer és társadalom a közép- és kora újkorban - Nemzetközi konferencia (ism. KOVÁCS TAMÁS) 14 Armales Transylvanorum - Erdélyi címerkiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban (ism. KOVÁCS TAMÁS) 32 TURUL LXXXIV. évfolyam 2011. 1. füzet A Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest Bécsi kapu tér 2-4. turul@mol.gov.hu Olvasószerkesztő: ZSÚPOS ZOLTÁN Szerkesztőbizottság: KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN, REISZ T. CSABA, ZSOLDOS ATTILA Nyomdai munkák: PALATIA Nyomda és Kiadó Kft., Győr Felelős vezető: RADEK JÓZSEF ISSN 1216-7258 A megjelenést támogatták: nkd A \ archívum :eti Kulturális Alap Magya r ° r52a 9° 5 Levélt á'

Next

/
Thumbnails
Contents