Turul 2013 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1. füzet

TARTALOM 1. Értekezések PÁLOSFALVI TAMÁS: Vitézek és Garázdák. A szlavóniai humanisták származásának kérdéséhez 1 LACZLAVIK GYÖRGY: A Somogy megyei Várday család a 16. században 17 2. Kisebb cikkek MÁRFI ATTILA: A pécsi Hamerli család története és irathagyatéka 28 3. Könyvismertetés BEKE MARGIT: A Prímási Levéltár nemesi és címeres emlékei, (ism. AVAR ANTON) 35 ÖRSI JULIANNA: Jegyzőgenerációk. A vidéki értelmiség szerepe a mezőváros fejlődésében. (ism. BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET) 37 Források a magyarországi cigányság történetéből, 1758-1999. (Szerk. NAGY PÁL.) (ism. MÁRFI ATTILA) 39 4. Hírek Konferencia a középkori címereslevelekről Opavában (ism. JÉKELY ZSOMBOR) 40 TURUL LXXXVI. évfolyam 2013. 1. füzet A Szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. turul@mol.gov.hu Olvasószerkesztők: KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN, ZSÚPOS ZOLTÁN Szerkesztőbizottság: DRASKÓCZY ISTVÁN, REISZ T. CSABA, C. TÓTH NORBERT Tördelés: Heliox Film Kft. Nyomdai munkák: Kódex Könyvgyártó Kft. Felelős vezető: MAROSI ATTILA ISSN 1216-7258 A megjelenést támogatták: n <á 4 Nemzeti Kulturális Alap archívum Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

Next

/
Thumbnails
Contents