Turul 2016 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

2016 / 1. füzet

TARTALOM 1. Előszó Botos Máté: Suum cuique .......................................................................................................................................................... 1 2. Értekezések Készéi András: Az arisztokrácia mint társadalmi csoport meghatározásának lehetőségei .............................................. 2 Pánczél Hegedűs János: Horthysta-fasiszta reakciósok klikkje? Mindszenty József hercegprímás arisztokrata kapcsolati hálójáról................................................................................................................................................ 6 3. Kisebb cikkek Botos Máté: Az új földesúr: arisztokrácia és gazdaság a 20. században. A magyar arisztokrácia gazdasági szerepvállalása.............................................................................................................................................................17 Ballabás Dániel: A Széchényi nemzetség szerepvállalása Széchenyi István kultuszában a Horthy-korszakban ...............20 Kovács Örs: A franciaországi emigráns magyar arisztokrácia politikai szerepe....................................................................26 Némethy Zsolt: Rang nélkül: rehabilitálatlan magyar arisztokrácia, 1945-?..........................................................................35 4. Könyvismertetés Fazekas István: A Haus-, Hof- und Staatsarchiv magyar vonatkozású iratai (ism. Hende Fanni).......................................39 TURUL LXXXIX. évfolyam 2016. 1. füzet A Szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. turul@mnl.gov.hu Olvasószerkesztő: Kollega Tarsoly István Szerkesztőbizottság: Pandula Attila, Reisz T. Csaba, C. Tóth Norbert Tördelés: Somogyi Gyula Nyomdai munkák: Kódex Könyvgyártó Kft. Felelős vezető: Marosi Attila ISSN 1216-7258 A megjelenést támogatták: n <b Nemzeti Kulturális Alap archívum Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

Next

/
Thumbnails
Contents