Turul 2018 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

2018 / 1. füzet

TARTALOM 1. Kisebb cikkek, adattárak Kiss Gergely: IV. Béla két okleveléről.......................................................................................................................................... 1 C. Tóth Norbert: Erdődi Bakóc Tamás érsek rokonsága. (Rekonstrukciós kísérlet) ............................................................. 8 Schmidt Anikó: Az Országos Levéltár Magánlevéltárak és Gyűjtemények főosztályának 2017. évi gyűjtőköri tevékenysége............................................................................................................................................. 31 2. Könyvismertetés Thoroczkay Gábor: Ismeretlen Árpád-kor. Püspökök, legendák, krónikák, (ism. Szőcs Tibor) ......................................... 34 Szőcs Tibor: Damus pro memoria oklevelek, (ism. Körmendi Tamás) .................................................................................. 35 Tímár Péter: A Győr nembeli Szerdahelyi család története, birtokai és okmánytára, (ism. Jankovich B. Dénes) .............. 36 3. Hírek, beszámolók A Rakovszky-Jeszenszky iratgyűjtemény (ism. RÁcz György-Szakács Annamária)......................................................... 39 Beszámoló a 27. Zászlótudományi Világkongresszusról (ism. Szekeres Attila István)..................................................... 39 A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2018. II. félévi programjai................................................................................ 38 TURUL XCI. évfolyam 2018. 1. füzet A Szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. turul@mnl.gov.hu Szerkesztőbizottság: Pandula Attila, Reisz T. Csaba, C. Tóth Norbert Tördelés: Somogyi Gyula Nyomdai munkák: Kódex Könyvgyártó Kft. Felelős vezető: Marosi Attila ISSN 1216-7258 A megjelenést támogatták: Nemzeti Kulturális Alap archívum Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

Next

/
Thumbnails
Contents