Turul 2019 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

2019 / 1. füzet

TARTALOM 1. Értekezések Veres Kristóf György: A magyar királyi kancellária okleveles gyakorlata 1172 és 1235 között .............................................. 1 Tarján Eszter: A Szicíliai Királyság Stauf és Anjou uralkodóinak címerhasználata és azok megjelenése a korai angol címerkönyvekben ................................................................................................................................................... 27 2. Kisebb cikkek Rudolf Veronika: Nyitrai püspökök a diplomácia szolgálatában az 1220-es években ............................................................. 33 Schmidt Anikó: Az Országos Levéltár Magánlevéltárak és Gyűjtemények főosztályának 2018. évi gyűjtőköri tevékenysége .................................................................................................................................................................................... 37 3. Könyvismertetés Zsoldos Attila: A Druget tartomány története 1315–1342 (ism. Rácz György ) ..................................................................... 42 A Hunyadiak címereslevelei 1447–1489. (Szerk. Avar Anton) ( ism. Dreska Gábor ) ................................................................ 44 Megjegyzések Dreska Gábor recenziójához (ism. Avar Anton ) .................................................................................................... 46 4. Hírek, beszámolók A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2019. I. félévi programjai ...................................................................................... 47 Beszámoló a „Középkori Esték” című programsorozat 2018. évi rendezvényeiről ....................................................................... 47 A 2018. év mediévista könyvtermése (ism. Rácz György–Szovák Kornél ) ............................................................................... 48 TURUL XCII. évfolyam 2019. 1. füzet A Szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4. turul@mnl.gov.hu Szerkesztőbizottság : Pandula Attila, Reisz T. Csaba, C. Tóth Norbert Tördelés: SzépKönyvek Nyomdai munkák: Kódex Könyvgyártó K?. Felelős vezető: Marosi Attila ISSN 1216–7258 A megjelenést támogatták: L‍E‍V‍É‍L‍T‍Á‍R‍I‍ K‍Ö‍Z‍L‍E‍M‍É‍N‍Y‍E‍K‍ NYOLCVANHARMADIK ÉVFOLYAM Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Budapest, 2013

Next

/
Thumbnails
Contents