Turul (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye) mutató, 1883-1892

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ A TURUL 1883-1892. ÉVFOLYAMAIHOZ. A MAGYAR HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI TÁRSASÁG IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNYÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE BOROVSZKY SAMU. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI TÁRSASÁG. MDCCCXCIII.

Next

/
Thumbnails
Contents