Halász Ignácz (szerk.): Svéd-lapp nyelv. 1. Lule- és pite-lapmarki nyelvmutatványok és szótár - Ugor füzetek, 7. szám (1885)

UGOR FÜZETEK ADALÉKOK AZ UGOR NYELVEK ISMERETÉHEZ ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSÁHOZ. . ________________________ 7. SZÁM. _______________________' S VÉD-LAPP NYELV. I. LULE- ÉS PITE-LA PPM ÁRKI NYELVMUTATVÁNYOK ÉS SZÓTÁR GYŰJTÖTTE ÉS FORDÍTOTTA D- HALÁSZ IGNÁCZ. KÜLÖNNYOMAT A NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK XIX. KÖTETÉBŐL. BUDAPEST, 1885. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. fRANKLIN-TÁRSUUT NYOMDÁJA 74 W.T. AKADÉMIA ffTITKÁRI HIVATALA

Next

/
Thumbnails
Contents