Pápay József: Északi-osztják nyelvtanulmányok - Finnugor füzetek, 15. szám (1910)

FINNUGOR FÜZETEK ADALÉKOK A FINNUGOR NYELVEK ISMERETÉHEZ ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSÁHOZ.---------------------------------------------15. SZÁM-------------------.--------------—--------­É SZAKI-OSZTJÁK NYE LYTANU LMÁNYO К I. KÖZLI PÁPAY JÓZSEF A M. T. AKADÉMIA L. TAGJA. KÜLÖNNYOMAT A NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEKBŐL. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1910. Ára 3 kor.

Next

/
Thumbnails
Contents