Beke Ödön: Cseremisz nyelvtan - Finnugor füzetek, 16. szám (1911)

FINNUG-OB FÜZETEK. ADALÉKOK A FINNUGOR NYELVEK ISMERETÉHEZ ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSÁHOZ. ---------------------------------------16. SZÁM______________________:______ C SEREMISZ NYELVTAN. ÍRTA BEKE ÖDÖN. Javított különnyomat a Nyelvtudományi Közleményekből. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1911. Ára 6 korona.

Next

/
Thumbnails
Contents