Kertész Manó: Finnugor jelzős szerkezetek - Finnugor füzetek, 17. szám (1914)

FINNUGOR FÜZETEK. ADALÉKOK A FINNUGOR NYELVEK ISMERETÉHEZ ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSÁHOZ. _________________________17. SZÁM___________________,-­F INNUGOR JELZŐS SZERKEZETEK. FEJEZETEK A MAGYAR ÖSSZEHASONLÍTÓ MONDATTANBÓL. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MARCZIBÁNYI-DÍJÁVÁI, JUTALMAZOTT PÁLYAMUNKA. IRTA KERTÉSZ MANÓ. Különnyomat a Nyelvtudományi Közleményekből. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1914. Ára 1 kor. 80 fillér

Next

/
Thumbnails
Contents